کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1402

مهدی خداداد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ میرنجف موسوی؛ حسن آهار


تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 767-780

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-112

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ تیمور آمار


تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 397-411

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 131-144

غلامرضا نوروزی گوهری؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمدرضا مبین


تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 90-101

حسن هوشیار؛ بایزید شریفی