کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیل اثرات خانه‌های دوم بر توسعه پایدار نواحی روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/jget.2023.394468.1490

شاهین جعفری؛ امیرحسین پورجوهری؛ کیانوش ذاکرحقیقی


ارزیابی نقش توان اکولوژیکی در ارتقای تاب آوری نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ماهنشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/jget.2023.390743.1483

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زینب باقری


تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی (نمونه موردی: محله حکیم نظامی ارومیه)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ مسلم ضرغام فرد


تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا (مورد مطالعه : استان تهران، شهرستان شهریار، دهستان قائم آباد)

دوره 7، شماره 3، آذر 1402

10.22034/jget.2023.159410

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


آینده نگاری توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/jget.2023.144645

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان؛ حسین اصغری


ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 661-674

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 117-130

محبوب بابایی؛ رضا مجرب قوشچی؛ مرتضی بصیری توچایی