کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تبیین نقش بنیان‌های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403، صفحه 19-32

10.22034/jget.2024.140650

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی (نمونه موردی: محله حکیم نظامی ارومیه)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ مسلم ضرغام فرد


تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا(مورد مطالعه: دهستان قائم‌آباد، شهرستان شهریار)

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 649-666

10.22034/jget.2023.159410

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


آینده نگاری توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/jget.2023.144645

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 661-674

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 117-130

محبوب بابایی؛ رضا مجرب قوشچی؛ مرتضی بصیری توچایی