کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تبیین نقش بنیان‌های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403، صفحه 19-32

10.22034/jget.2024.140650

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


تاثیر سیستم اجاره داری بر توسعه روستایی-مطالعه موردی روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.257208.1210

آئیژ عزمی؛ سمیه عظیمی؛ بهاره میری؛ یاسمن بابامرادی؛ امیر امیری


نقش مناطق آزاد در توسعه روستایی، چالش‌ها و راهبردها(مورد مطالعه: روستاهای منطقه آزاد انزلی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 865-878

10.22034/jget.2024.160943

بابک علیدوست ماسوله؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


آینده نگاری توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/jget.2023.144645

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 223-236

10.22034/jget.2023.172379

انوش مهربان؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 213-231

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 212-225

JGET-2010-1200

محمد باقر باقر زاده؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری؛ حسین اصغری


تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 47-58

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی


عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 137-147

مریم بیرانوندزاده؛ سمانه سارانی؛ فرزاد کرمی؛ مهدی خداداد