نویسنده = زهره داوودپور
آشکارسازی و شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر جدید پردیس با سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 461-476

10.22034/jget.2023.160270

سید مهدی هدایت؛ زهره داودپور؛ کیانوش ذاکرحقیقی


بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو