نویسنده = تیمور آمار
تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاههای پیراشهری رشت در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/jget.2023.402144.1498

حامد عبدالهی؛ محمد باسط قریشی؛ تیمور آمار


تبیین نقش بنیان‌های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403، صفحه 19-32

10.22034/jget.2024.140650

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تبیین اثرات گردشگری در پایداری نواحی روستایی (مطالعه موردی : شهرستان آستانه اشرفیه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.327901.1394

آمنه حسن کاظمی؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 19-36

10.22034/jget.2024.178351

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 667-688

10.22034/jget.2023.172382

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 477-494

10.22034/jget.2023.172380

رامین حاجی امیری؛ حسین اصغری؛ تیمور آمار؛ علیرضا پورشیخیان


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 209-222

10.22034/jget.2023.269777.1238

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 675-694

سپیده آشفته پور لیلاکوهی؛ محمد باسط قریشی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ تیمور آمار


تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 487-505

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد


تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-112

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ تیمور آمار


تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 451-465

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی