نویسنده = حمد کاوسی کلاشمی
برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402

محمد کریم معتمد؛ حمد کاوسی کلاشمی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی