دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی

محمود فال سلیمان؛ نرگس خسروی؛ مفید شاطری؛ محمد حجی پور


تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال

سمیه عاشوری مریدانی؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر)

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا