نمایه نویسندگان

آ

 • آذین مهر، مریم معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 116-100]
 • آزادخانی، پاکزاد تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 242-258]
 • آزاد غلامی خسمخی، فریدون بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 151-162]
 • آسایش، حمید تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسایش طلب، روح انگیز تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آشفته پور لیلاکوهی، سپیده تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفتاب، احمد تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 39-54]
 • آفتاب، احمد ارزیابی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی با استفاده از AHP- SWOT (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شمالی) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 163-178]
 • آمار، تیمور تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 105-124]
 • آمار، تیمور بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 451-465]
 • آمار، تیمور توزیع فضای کار آفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار، تیمور تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار حاجی شیرکیا، تیمور بررسی اثرات اجتماعی هدفمند کردن یارانه‌ها در پایداری روستاهای جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 157-171]
 • آهار، حسن تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، فرشته ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، هدی نقش پارامترهای محیط طبیعی در میزان فرسایش و تولید رسوب به دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد برنجستانک) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-59]
 • ابراهیمی پور، مرضیه بررسی تطبیقی تأثیر گونه شناسی قطعات مسکونی بر مورفولوژی بافت شهری (موردمطالعه :محله عباسقلی خان ،دروازه رشت و یدی بورورغ در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 55-37]
 • ابراهیمی پور، مرضیه بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 88-104]
 • احمدی، علی تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 61-77]
 • احمدی، مظهر انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 141-156]
 • احمدیان، رضا برنامه ریزی با رویکرد مساله شناسی، نگرشی نوین در برنامه ریزی منطقه ای (مطالعه موردی: تجربه آمایش استان بوشهر) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • ادیبی سعدی نژاد، فاطمه سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • اردلان، داریوش بررسی تطبیقی تأثیر گونه شناسی قطعات مسکونی بر مورفولوژی بافت شهری (موردمطالعه :محله عباسقلی خان ،دروازه رشت و یدی بورورغ در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 55-37]
 • اردلان، داریوش بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 88-104]
 • استعلاجی، علیرضا تبیین جایگاه ICT روستایی در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تأکید بر سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک و اماکن کشور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی ملک جهان، فرزانه تحلیل پیکره بندی گذر بافت های تاریخی شهرها با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: محله شعربافان لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیاری، فریبا مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • اسکندری شهرکی، زهرا تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 47-58]
 • اسکوئی ارس، علی بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل زاده، حسن ارزیابی میزان برخورداری کمی و کیفی مسکن(مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان با تاکید بر نقاط شهری) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • اسماعیل زاده، یعقوب ارزیابی میزان برخورداری کمی و کیفی مسکن(مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان با تاکید بر نقاط شهری) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • اسمعیلی، فضل اله بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 99-109]
 • اشتری، نفیسه تحلیل هیدرولوژیکی مدلWMS-HEC-1 بر مخاطره زیست‌محیطی سیلاب در محیط‌های سکونتگاهی( رودخانه گدار‌خوش ایلام) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]
 • اشنویی، امیر تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 121-135]
 • اصغری، حسین تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • اصغری، حسین تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 212-225]
 • اصغری، حسین تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، حسین آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، حسین ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، حسین پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افراخته، حسن توسعه پایدار، در گرو رعایت قوانین مهندسی جغرافیایی‌ فضا ( مطالعه موردی: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 13-1]
 • افراخته، حسن تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 125-140]
 • افراخته، حسن واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • افروس، علی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشارنیا، اکبر اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری آزاد، علی تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری آزاد، محمد رضا تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری آزاد، محمدرضا تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرنژاد توچاهی، غزاله بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • اکبری سقالکساری، زهرا اگروتوریسم و نقش آن در ارتقاء فرصت‌های رشد و توسعه نواحی روستایی استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 43-59]
 • الله قلی پور، سارا مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 227-243]
 • اللهویردیزاده، رضا ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • الهی، مسعود بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهی چورن، اسفندیار ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 145-133]
 • الهی چورن، محمد علی ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 145-133]
 • امدادی صومعه سرایی، فرزاد تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • امرایی، مهتاب بررسی تأثیرات اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر مناطق پیرامونی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی قرچک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرانتخابی، شهرام تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-71]
 • امیرانتخابی، شهرام تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 224-206]
 • امیرانتخابی، شهرام تبیین عوامل موثر برارتقا کیفیت بصری منظر خیابان با تا‌کید برابعاد زیبا‌شناسی مطالعه موردی : (حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران ) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 172-184]
 • امیری، مقصود تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری شیراز، منوچهر تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 397-411]
 • امیری فهلیانی، محمدرضا تحلیلی بر تاثیر پراکندگی چشم اندازهای شهری در سطح برخورداری محلات از خدمات(مورد مطالعه: نورآباد ممسنی) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 338-354]
 • امیری میکال، محمد تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • انبارلو، مسعود جایگاه توانمند‌سازی روستایی در توسعه اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان درام شهرستان طارم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 107-120]
 • ایمانی، بهرام ارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 67-80]
 • ایمانی، بهرام ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 99-84]

ب

 • بابائی، نگین روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • بابائی تازه کند قشلاق، نگین تحلیل ظرفیت سنجی جمعیتی درمناطق مرزی استان اردبیل [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 145-155]
 • بابایی، محبوب امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 117-130]
 • بابایی، محبوب تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 125-140]
 • باختر، سهیلا سنجش و ارزیابی اثرات گردشگری پیرامون ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 107-121]
 • بازرگانی، مهران نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقر زاده، محمد باقر تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 212-225]
 • باقری نوذری، فاطمه نقش عامل فشردگی شهری در تحقق سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 327-337]
 • بالاجه، فرزانه پهنه‌بندی پتانسیل‌سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 135-149]
 • بحرینی، حسین تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشی، امیر نقش عامل فشردگی شهری در تحقق سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 327-337]
 • بدخشان، بابک ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 13-28]
 • بدراق نژاد، ایوب ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 102-112]
 • بدراق نژاد، ایوب ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 36-26]
 • بدراق نژاد، ایوب سنجش دمای روی زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین آمار در محیط(GIS) (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 275-294]
 • بدراق نژاد، ایوب واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • بذرافشان، جواد شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 99-113]
 • براتی چیرانی، فرهاد آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برقی، حمید تحلیلی بر اثرات بکارگیری تکنولوژی های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش کهک استان قم) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 115-128]
 • بصیری توچایی، مرتضی امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 117-130]
 • بهارلویی، محمد صادق واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 69-56]
 • بهرامی، رحمت تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • بهرامی، رحمت الله ارزیابی سطح رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح‌ هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان نگل شهرستان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 114-123]
 • بهره مند، عبدالرضا معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 116-100]
 • بوذر جمهری، خدیجه نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • بوستان احمدی، وحید بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بویری، شیوا تحلیل ظرفیت سنجی جمعیتی درمناطق مرزی استان اردبیل [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 145-155]
 • بیرانوندزاده، مریم عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 137-147]
 • بیرانوندزاده، مریم گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 355-370]
 • بیگ دلی، آتوسا تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی، آتوسا تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسی پور، حسن رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسبان عیسی لو، وحید کاربرد استنتاج منطق فازی و AHP در زمینه اولویت‌بندی گونه های درختی سازگار با شهر زابل [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 127-144]
 • پاشازاده، اصغر بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 72-88]
 • پاشازاده، اصغر شناسایی مسیر برای ایجاد پیاده راه در سرعین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-99]
 • پاشازاده، اصغر شناسایی مهمترین مخاطرات طبیعی تأثیر‌گذار بر آسیب‌پذیری شهری نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 283-296]
 • پرویزی، رضا تبیین نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لاهیجان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 413-430]
 • پریزادی، طاهر ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 13-28]
 • پریزادی، طاهر انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 141-156]
 • پورابراهیمی، زهرا تبیین عوامل موثر برارتقا کیفیت بصری منظر خیابان با تا‌کید برابعاد زیبا‌شناسی مطالعه موردی : (حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران ) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 172-184]
 • پور رمضان، عیسی بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوررمضان، عیسی تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوررمضان، عیسی اگروتوریسم و نقش آن در ارتقاء فرصت‌های رشد و توسعه نواحی روستایی استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 43-59]
 • پوررمضان، عیسی تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 197-211]
 • پوررمضان، عیسی تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • پوررمضان، عیسی تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوررمضان، عیسی تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورشیخان، علیرضا تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • پور شیخیان، علیرضا آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور شیخیان، علیرضا بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورشیخیان، علیرضا تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورشیخیان، علیرضا ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویان، صالح ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیره، مهین سنجش دمای روی زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین آمار در محیط(GIS) (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 275-294]
 • پیوند، ندا تحلیل مؤلفه‌های شهر خلاق در شهر اهواز (مطالعه موردی: محلات منطقه چهار شهرداری) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 111-125]

ت

 • تابع بردبار، سجاد توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاج، شهره اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاج، شهره تحلیل تاثیرعوامل طبیعی در اجزاء مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستای کنگ، شهرستان شاندیز استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 185-196]
 • تاجی، محمد طراحی و پیاده سازی مفهوم رابطه فعالیت ها جهت کاهش آسیب پذیری کاربری های شهری در برابر بحران زلزله [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 297-312]
 • تاجی، محمد اولویت‌بندی معیارهای طراحی و تبدیل خیابان به پیاده‌راه به منظور توسعة گردشگری در بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان امام سمنان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • تقی پور، سعید تبیین جایگاه ICT روستایی در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تأکید بر سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک و اماکن کشور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور، علی تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-85]
 • تقی زاده ناصرانی، فاطمه تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقیلو، علی‌اکبر ارزیابی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی با استفاده از AHP- SWOT (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شمالی) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 163-178]
 • تقیلو، علی اکبر تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 39-54]
 • تقیلو، علی اکبر روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • توکلان، علی کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلان، علی ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی نیا، جمیله سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • تیموری، سمانه بررسی اشتغال‌زایی تقاضا محور و توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان‏های شیراز، بوشهر، چابهار و رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیموری، سمانه توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جانباز قبادی، غلامرضا ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالیان، حمید تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 125-140]
 • جلالیان، حمید اثربخشی ارتقاء واحدهای سیاسی سرزمین بر توسعه سکونتگاه‎های روستایی (مورد مطالعه: تبدیل بخش سیروان به شهرستان در استان ایلام) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 313-326]
 • جلالیان، حمید تحلیل فضایی بنیان‎های معیشتی سکونتگاه‌های روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان دشتویل) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 355-366]
 • جمعه پور، محمود سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 404-426]
 • جمینی، داود واکاوی فضایی جرم در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص های سرقت [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-105]
 • جوان، بهمن تحلیل ابعاد منشور پایداری توسعه گردشگری بر رضایت ساکنان (مورد مطالعه: شهرستان های زنجان، خدابنده و ابهر) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 309-323]
 • جوان، فرهاد تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: دهستان گیل دولاب شهرستان رضوانشهر) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • جوان، فرهاد تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-71]
 • جوان، فرهاد توسعه پایدار، در گرو رعایت قوانین مهندسی جغرافیایی‌ فضا ( مطالعه موردی: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 13-1]
 • جودکی، حمیدرضا سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401]

چ

 • چراغی، مهدی مکان‌یابی اماکن تفریحی و اقامتی استان زنجان (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- کتله خور) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 79-93]
 • چراغی، مهدی تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 47-58]
 • چشمه چاهی فرد، نسرین تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 242-258]

ح

 • حاجی امیری، رامین ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظ رضازاده، معصومه بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • حجاریان، احمد تحلیل علی مولفه های تاثیرگذار بر میزان زیست‎پذیری در مناطق روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، سید جعفر ارزیابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 132-117]
 • حجازی زاده، زهرا ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 205-192]
 • حجازی زاده، زهرا ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 324-337]
 • حجت، سیروس سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • حجت شمامی، سیروس تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: دهستان گیل دولاب شهرستان رضوانشهر) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • حجت شمامی، سیروس تحلیل فضایی بنیان‎های معیشتی سکونتگاه‌های روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان دشتویل) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 355-366]
 • حجی پور، محمد روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • حسنوند، داریوش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مقدم، حسن تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-71]
 • حسنی مهر، سید صدیقه نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی مهر، صدیقه تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 212-225]
 • حسنی نطام آباد، مهدی پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چایی ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 83-70]
 • حسین پور، ویدا تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، احمد رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، اشرف تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، جعفر تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 242-258]
 • حسینی، سید باقر مکان‏یابی مساجد شهرستان رشت با بهره‎گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به روش AHP (مطالعه موردی: منطقه دو رشت) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 27-38]
 • حسینی، سید علی ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • حسینی، سید علی ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 173-157]
 • حسینی، سیدعلی تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در ایران (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های نواحی ساحلی شمال کشور) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 79-92]
 • حسینی، سیدعلی تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 224-206]
 • حسینی، سیده مریم تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در ایران (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های نواحی ساحلی شمال کشور) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 79-92]
 • حسینی، نرجس سادات سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • حسینی، نسیبه مکان‌یابی بهینه مناطق مستعد اکوتوریسم روستایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: منطقه سیستان( [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • حسینی امینی، حسن برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-71]
 • حسینی نیا، غلامحسین تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق پرست مژردهی، لیلا نقش پارامترهای محیط طبیعی در میزان فرسایش و تولید رسوب به دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد برنجستانک) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-59]
 • حکاک زاده، مینا ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت نیا، حسن تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمتی اصل، افشین واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 69-56]
 • حلاجی ثانی، محمد کاظم تحلیل اثرات سیاست‌های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رامسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حنفی، علی تعیین تقویم زمانی آسایش اقلیمی به‌منظور برنامه‌ریزی گردشگری در شهرهای منتخب توریستی کشور [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 259-274]
 • حیدرپور میمه، مرجان بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 151-162]
 • حیدری، عابد ارزیابی سطح رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح‌ هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان نگل شهرستان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 114-123]
 • حیدری، محمدجواد ارزیابی آسیب پذیری بافت های شهری از خطر زلزله (مطالعه ی موردی: بافت قدیم شهر زنجان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-115]
 • حیدری، محمدجواد باززنده سازی بافت های کهن شهری با تأکید بر مدل SWOT (مطالعه موردی: بافت کهن شهر زنجان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 81-97]
 • حیدری، محمدجواد واکاوی تأثیرات شهرسازی مدرن بر شبکه‌ی معابرِ بافت قدیم شهر زنجان در عصر پهلوی [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 93-106]
 • حیدری ساربان، وکیل تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان، استان آذربایجان شرقی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 29-43]
 • حیدری ساربان، وکیل سنجش و ارزیابی اثرات گردشگری پیرامون ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 107-121]

خ

 • خاتمی، سیده سمیه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-25]
 • خاکساری، علی سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 404-426]
 • خداداد، مهدی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 137-147]
 • خداداد، مهدی بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 99-109]
 • خداداد، مهدی تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمت زاده، علی پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چایی ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 83-70]
 • خدمت زاده، علی ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 205-192]
 • خدمت زاده، علی ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 324-337]
 • خراسانی، محمدامین سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • خزلی ویژنانی، سیامک سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • خستو، مریم بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • خسروی، نرگس روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • خطیبی، سید محمد رضا بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطیبی، سید محمد رضا بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطیبی، سید محمدرضا بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • خلیجی، محمدعلی تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه، مرتضی نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • خوارزمی، امید علی تحلیل راهبردهای مطلوب دستیابی به توسعه پایدار روستایی با تکیه بر گردشگری تجاری (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوب، شادی راهبردهای جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی رادکان-شهرستان چناران) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • خوش باطن، ایرج بررسی عملکرد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب مطالعه موردی شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 87-98]

د

 • دارابی، مریم تبیین عوامل موثر برارتقا کیفیت بصری منظر خیابان با تا‌کید برابعاد زیبا‌شناسی مطالعه موردی : (حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران ) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 172-184]
 • دانش نظافت، علیرضا تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • دانیالی، سحر برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری مبتنی بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر قزوین ) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 31-47]
 • داودپور، زهره آشکارسازی و شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر جدید پردیس با سنجه‌های سیمای سرزمین تا سال 2040 [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری، آی تک کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوودپور، زهره بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • درودی، هما تحلیل ابعاد منشور پایداری توسعه گردشگری بر رضایت ساکنان (مورد مطالعه: شهرستان های زنجان، خدابنده و ابهر) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 309-323]
 • درویشی، یوسف تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 427-444]
 • درویشی، یوسف تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 191-174]
 • درویشی، یوسف تحلیل فضایی حساسیت وقوع زمین لغزش در محدوده‌های روستایی و شهری با استفاده از شاخص‌های اقلیمی و توپوگرافیک (مطالعه موردی :حریم مناطق تابع شهرستان گرگان در حوضه آبخیز زرین گل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیوسالار، اسدالله نقش عامل فشردگی شهری در تحقق سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 327-337]

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش آشکارسازی و شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر جدید پردیس با سنجه‌های سیمای سرزمین تا سال 2040 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذولفی، علی مکان‌یابی اماکن تفریحی و اقامتی استان زنجان (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- کتله خور) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 79-93]

ر

 • رجائی، عباس مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 227-243]
 • رجبی، آزیتا توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی، پرویز تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • رحمانی، امید بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • رحمانی، بیژن اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، محمدحسن تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 61-77]
 • رحمانی فیروزجاه، علی تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 397-411]
 • رحیمی، بهنام واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل، (مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رخشانی نسب، حمید رضا ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • رخشانی نسب، حمید رضا ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 173-157]
 • رسولی اقدم، نسرین بررسی عملکرد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب مطالعه موردی شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 87-98]
 • رشیدی، سعیده گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 355-370]
 • رشیدیان، سمیه ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی، پرویز تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 123-133]
 • رضائی، پرویز تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 451-465]
 • رضائی، پرویز تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، ابراهیم شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 99-113]
 • رضایی، پرویز تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانی، علی اصغر تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانی، محمد رضا نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان زاده، مهدی ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 145-133]
 • رمضانی، بهمن نقش پارامترهای محیط طبیعی در میزان فرسایش و تولید رسوب به دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد برنجستانک) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-59]
 • رمضانی، بهمن بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی، بهمن تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی پور، مهرداد احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • رمضانی گورابی، بهمن تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، محسن کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحانی، علی جایگاه توانمند‌سازی روستایی در توسعه اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان درام شهرستان طارم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 107-120]
 • رودگرصفاری، وحید بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 99-109]
 • روستا، مجتبی تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 121-135]
 • روشنعلی، محمد بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری بهشهر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 129-141]
 • ریاحی، وحید تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: دهستان گیل دولاب شهرستان رضوانشهر) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • ریاحی، وحید توسعه پایدار، در گرو رعایت قوانین مهندسی جغرافیایی‌ فضا ( مطالعه موردی: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 13-1]
 • ریاحی، وحید تبیین عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 295-308]

ز

 • زادولی، فاطمه شناسایی مسیر برای ایجاد پیاده راه در سرعین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-99]
 • زادولی، فاطمه شناسایی مهمترین مخاطرات طبیعی تأثیر‌گذار بر آسیب‌پذیری شهری نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 283-296]
 • زالی، نادر برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-71]
 • زالی، نادر ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زحمتکش، فهیمه توزیع فضای کار آفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سارانی، سمانه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 137-147]
 • سارلی، رضا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 102-112]
 • سارلی، رضا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 36-26]
 • ساری محمدلی، حمیدرضا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 102-112]
 • ساری محمدلی، حمیدرضا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 36-26]
 • سبحانی، نوبخت گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 355-370]
 • سجادی، سعید سنجش دمای روی زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین آمار در محیط(GIS) (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 275-294]
 • سرگزی، سعید تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرور، رحیم ارزیابی تحلیل وضعیت توسعه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخش‌های 15 گانه اقتصادی (مطالعه موردی: مناطق 1، 2، 8 و 9) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-39]
 • سرور، رحیم تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادتی، رضا مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • سعیدی، امید تحلیل مؤلفه‌های شهر خلاق در شهر اهواز (مطالعه موردی: محلات منطقه چهار شهرداری) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 111-125]
 • سفاهن، افشین بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، محمد بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • سلیمانی، محمد انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 141-156]
 • سلیمی سبحان، محمد رضا تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 445-459]
 • سلیمی سبحان، محمدرضا ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-84]
 • سمواتی، سمیرا تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوخته زاری، سارا نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدین، افشار بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 72-88]

ش

 • شاطرزاده، علی بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاطری، مفید روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • شاهین، سمیرا طراحی برنامه راهبردی توسعه مناطق شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (تکنیک آیدا)(نمونه موردی: منطقه 4 شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهینی فر، مصطفی ارزیابی تأثیر طرح‏های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • شایان، محسن شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 99-113]
 • شبگو منصف، سید محمود واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی فرد، علی تحلیل و بررسی تاثیر ایجاد اقامتگاه های بوم گردی ایران در توسعه نواحی روستایی در راستای توسعه پایدار منطقه ای [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 460-479]
 • شجاعی فرد، علی بررسی اشتغال‌زایی تقاضا محور و توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان‏های شیراز، بوشهر، چابهار و رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریف زادگان، محمدحسین برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری مبتنی بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر قزوین ) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 31-47]
 • شریفی، بایزید تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 90-101]
 • شعبانی عراقی، عارفه تحلیل هیدرولوژیکی مدلWMS-HEC-1 بر مخاطره زیست‌محیطی سیلاب در محیط‌های سکونتگاهی( رودخانه گدار‌خوش ایلام) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]
 • شفایی، مجید تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 123-133]
 • شفیعی، محمدرضا تحلیلی بر اثرات بکارگیری تکنولوژی های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش کهک استان قم) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 115-128]
 • شفیعی تیلکی، محمد ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکور، علی تحلیل و بررسی تاثیر ایجاد اقامتگاه های بوم گردی ایران در توسعه نواحی روستایی در راستای توسعه پایدار منطقه ای [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 460-479]
 • شکور، علی بررسی اشتغال‌زایی تقاضا محور و توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان‏های شیراز، بوشهر، چابهار و رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوری فرد، اسماعیل سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • شماعی، علی ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 13-28]
 • شماعی، علی انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 141-156]
 • شمس الدینی، علی واکاوی فضایی جرم در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص های سرقت [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-105]
 • شهماری، رفعت تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 212-225]
 • شهماری، رفعت واکاوی ژئومورفولوژی دامنه های شرقی ارتفاعات تالش (فرسایش قهقرایی) و پیامدهای آن بر دامنه غربی مشرف به دشت اردبیل(اسارت و انحراف) (مطالعه موردی: حوضه آستاراچای تا آق‌چای در شمال غرب استان گیلان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 381-396]
 • شهماری اردجانی، رفعت نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهماری اردجانی، رفعت بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهماری اردجانی، رفعت پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیدایی مجد، نسرین بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 60-72]
 • شیدایی مجد، نسرین بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018 [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 156-146]

ص

 • صادقلو، طاهره نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • صالحی بابامیری، چیا مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • صفری، حسین تحلیل پیکره بندی گذر بافت های تاریخی شهرها با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: محله شعربافان لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری مطلق، محمد رضا بررسی عوامل مدیریتی موثر در کنترل مصرف سموم شیمیایی در مزارع برنج (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان لنگرود) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 431-449]
 • صمدی، علی ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تأکید بر مولفه‌های رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد 2 شهر ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضیاء‌صابونچی، امیر ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تأکید بر مولفه‌های رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد 2 شهر ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضیائی، محمود تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال) [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طهماسبی مقدم، حسین بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسی، بهمن سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • طیب نیا، سید هادی تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 17-29]

ع

 • عاشوری مریدانی، سمیه تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • عاقلی مقدم، حمیدرضا رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالمی، باقر اثربخشی ارتقاء واحدهای سیاسی سرزمین بر توسعه سکونتگاه‎های روستایی (مورد مطالعه: تبدیل بخش سیروان به شهرستان در استان ایلام) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 313-326]
 • عبادالهیان، فرشته پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی، الهامه مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • عباسی، علیرضا تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 397-411]
 • عبداللهی، عبد الله واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبداللهی، علی اصغر تحلیل فضایی و سنجش زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان آذربایجان‌شرقی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 31-47]
 • عبداللهی، علی اصغر پهنه‌بندی پتانسیل‌سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 135-149]
 • عبداله، بهار برنامه ریزی با رویکرد مساله شناسی، نگرشی نوین در برنامه ریزی منطقه ای (مطالعه موردی: تجربه آمایش استان بوشهر) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • عبداله‌زاده فرد، علیرضا مکان‌یابی سکونتگاه‌های انسانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 124-140]
 • عزیزپور، فرهاد اثربخشی ارتقاء واحدهای سیاسی سرزمین بر توسعه سکونتگاه‎های روستایی (مورد مطالعه: تبدیل بخش سیروان به شهرستان در استان ایلام) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 313-326]
 • عزیزپور، فرهاد واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • عسکری زادماسوله، افشین تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عشقی چهاربرج، علی ارزیابی تحلیل وضعیت توسعه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخش‌های 15 گانه اقتصادی (مطالعه موردی: مناطق 1، 2، 8 و 9) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-39]
 • علزاده، خسین تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی، سعیده ارزیابی تحلیل وضعیت توسعه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخش‌های 15 گانه اقتصادی (مطالعه موردی: مناطق 1، 2، 8 و 9) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-39]
 • علوی نیاکو، سید پژمان مکان‏یابی مساجد شهرستان رشت با بهره‎گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به روش AHP (مطالعه موردی: منطقه دو رشت) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 27-38]
 • علیائی، محمد صادق بررسی نقش عوامل طبیعی در پراکنش و استقرار سکونتگاه‌های روستایی شهرستان زنجان [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 45-57]
 • علیائی، محمد صادق بررسی نقش برخی پارامترهای مؤثر بر ساختمان خاک‌ها در جلوگیری از تشدید سیل و خسارات ناشی ازآن به اراضی کشاورزی و سکونتگاه های نواحی روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 339-353]
 • علی اکبری، اسماعیل سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • علی اکبری، اسماعیل بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیجانی، زهرا تحلیل اثربخشی تسهیلات مقاوم‌سازی در توسعه مسکن روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان شهریار [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، زینب تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، لیدا ارزیابی استراتژیک زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 391-403]
 • علیزاده، محمد تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علینقی پور، مریم بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر افزایش جمعیت طی سالهای 95-1380 ه.ش (مطالعه موردی:شهرستان رشت ، استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]
 • عمادالدین، سمیه بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 60-72]
 • عمادالدین، سمیه بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018 [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 156-146]
 • عمادالدین، سمیه بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت فسا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنابستانی، علی اکبر تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 121-135]
 • عنابستانی، علی اکبر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-25]
 • عنابستانی، علی اکبر ارزیابی استراتژیک زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 391-403]
 • عیسی لو، شهاب الدین سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 404-426]
 • عینالی، جمشید ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غلامی نورآباد، هادی تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 427-444]
 • غلامی نورآباد، هادی تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 191-174]

ف

 • فاضل نیا، غریب مکان‌یابی بهینه مناطق مستعد اکوتوریسم روستایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: منطقه سیستان( [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • فاضل نیا، غریب تحلیل راهبردهای مطلوب دستیابی به توسعه پایدار روستایی با تکیه بر گردشگری تجاری (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فال سلیمان، محمود روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • فایقی، نیکو تبیین عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 295-308]
 • فتاحی، رزگار تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 17-29]
 • فخار تازه یزدی، فرشته تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراجی، زینب بررسی عملکرد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب مطالعه موردی شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 87-98]
 • فروتن، زهرا تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلکیان، شیما بررسی وضعیت امنیت و ایمنی پیاده‌روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری بر اساس نظر شهروندان (نمونه موردی: شهر رامسر) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • فیروزنیا، قدیر واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو) [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قادرپور، یوسف بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • قادرمرزی، حامد ارزیابی ساختار نهادی- سازمانی خوشه کسب و کار گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان رفسنجان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 245-261]
 • قادرمزی، حامد تبیین عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 295-308]
 • قادری، اسماعیل تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادری، عارف تاثیر الگوهای فضای سبز شهر ی بر توزیع فضایی آلاینده‌های آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسم نژاد، محمود تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 197-211]
 • قاسمی، رقیه تحلیلی بر اثرات بکارگیری تکنولوژی های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش کهک استان قم) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 115-128]
 • قاسمی، مریم شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 63-78]
 • قاسمی، مریم راهبردهای جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی رادکان-شهرستان چناران) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • قاسمی، مریم سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • قاسمیه، هدی معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 116-100]
 • قربانی، رسول بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی سپهر، آرش بررسی تأثیرات اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر مناطق پیرامونی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی قرچک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرشی میناباد، محمدباسط تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 451-465]
 • قرشی میناباد، محمدباسط تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، دانیال بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت فسا [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 105-124]
 • قریشی، محمد باسط تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 197-211]
 • قریشی، محمد باسط تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • قریشی، محمد باسط تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تبیین نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لاهیجان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 413-430]
 • قریشی، محمد باسط تحلیل اثرات سیاست‌های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رامسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قریشی، محمد باسط تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلمبر دزفولی، راما به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیلهای اجتماعی مدیریت شهری (نمونه موردی: نقشه سازی کیفیت زندگی در شهر تهران) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 59-66]
 • قلمبر دزفولی، راما ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 363-281]
 • قلی پورسلیمانی، ,لیعلی واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، پونه ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوچانی، محیا طراحی و پیاده سازی مفهوم رابطه فعالیت ها جهت کاهش آسیب پذیری کاربری های شهری در برابر بحران زلزله [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 297-312]
 • قوچانی، محیا اولویت‌بندی معیارهای طراحی و تبدیل خیابان به پیاده‌راه به منظور توسعة گردشگری در بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان امام سمنان) [دوره 6، شماره 1، 1401]

ک

 • کارگر، بهمن ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامران، حسن سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • کامیابی، سعید بررسی سطوح پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 367-379]
 • کاوسی کلاشمی، حمد برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کدخدایی، مهدی بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • کرمی، فرزاد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 137-147]
 • کریمیان بستانی، مریم بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • کلب خانی، حمیده تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 39-54]
 • کماسی، حسین تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 61-77]

گ

 • گلثومیان، حمیدرضا شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 63-78]
 • گنجی، رضا برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-71]
 • گندمکار، امیر تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گهرمیر، لیلا کاربرد استنتاج منطق فازی و AHP در زمینه اولویت‌بندی گونه های درختی سازگار با شهر زابل [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 127-144]
 • گیلانی، سیده مریم بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401]

ل

 • لطفی، صدیقه بررسی وضعیت امنیت و ایمنی پیاده‌روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری بر اساس نظر شهروندان (نمونه موردی: شهر رامسر) [دوره 6، شماره 1، 1401]

م

 • مبارکی، امید ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • مبین، محمدرضا تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 131-144]
 • متقی، افشین بررسی تأثیرات اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر مناطق پیرامونی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی قرچک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • متوسلی، بهنام انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی مورد پژوهی؛ مجتمع سیتی سنتر شهر یزد [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 371-390]
 • متولی، صدرالدین ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجتبی زاده، حسین تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجرب قوشچی، رضا امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 117-130]
 • مجنونی، علی ارزیابی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی با استفاده از AHP- SWOT (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شمالی) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 163-178]
 • مجیدی، رومینا تحلیل تاثیرعوامل طبیعی در اجزاء مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستای کنگ، شهرستان شاندیز استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 185-196]
 • مجیدی شیل سر، بهزاد تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 451-465]
 • محسنی، امیر سالار ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • محمد قاسمی، مسعود بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت فسا [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، علیرضا ارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 67-80]
 • محمدی کنارسری، مریم بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 47-58]
 • محمودی چناری، حبیب مکان‌یابی بهینه مناطق مستعد اکوتوریسم روستایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: منطقه سیستان( [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • مرادنیا، مدیحه بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • مردانه، عادل تاثیر الگوهای فضای سبز شهر ی بر توزیع فضایی آلاینده‌های آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرصوصی، نفیسه بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشفق نژادی، عنایت اله واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 69-56]
 • مصطفی زاده، رئوف مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • مصیب زاده، علی ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تأکید بر مولفه‌های رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد 2 شهر ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتمد، محمد کریم برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتمدی مهر، اکبر تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • معتمدی مهر، اکبر تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • معصومی، محمد تقی واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل، (مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معصومی، مهدی تحلیل راهبردهای مطلوب دستیابی به توسعه پایدار روستایی با تکیه بر گردشگری تجاری (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفاخری، لیلا ارزیابی ساختار نهادی- سازمانی خوشه کسب و کار گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان رفسنجان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 245-261]
 • مقصودی، مهران تحلیل هیدرولوژیکی مدلWMS-HEC-1 بر مخاطره زیست‌محیطی سیلاب در محیط‌های سکونتگاهی( رودخانه گدار‌خوش ایلام) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]
 • ملک پور هشجین، سهیلا تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 105-124]
 • منصوری، کامران ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-84]
 • منصوری، کامران تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 445-459]
 • منعم لفمجانی، صادق واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • منوچهری نژاد، محسن ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهربان، انوش بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرران، سحر بررسی تمرکز گرایی جمعیتی وتحولات نخست شهری در استان آذربایجان غربی و ارائه راهبردهای آمایشی در جهت تعادل بخشی به آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • موسوی، ملیکا سادات طراحی برنامه راهبردی توسعه مناطق شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (تکنیک آیدا)(نمونه موردی: منطقه 4 شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، میرنجف بررسی تمرکز گرایی جمعیتی وتحولات نخست شهری در استان آذربایجان غربی و ارائه راهبردهای آمایشی در جهت تعادل بخشی به آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • موسوی، میرنجف تحلیل ظرفیت سنجی جمعیتی درمناطق مرزی استان اردبیل [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 145-155]
 • موسوی، میرنجف تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی پارسایی، سید محمد نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی ندوشن، سید معین تحلیل فضایی حساسیت وقوع زمین لغزش در محدوده‌های روستایی و شهری با استفاده از شاخص‌های اقلیمی و توپوگرافیک (مطالعه موردی :حریم مناطق تابع شهرستان گرگان در حوضه آبخیز زرین گل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسی زاده، حسین ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 102-112]
 • موسی زاده، حسین ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 36-26]
 • موغلی، مرضیه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت شهری هوشمند ( مطالعه موردی : شهر شیراز ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موقری، علی رضا روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • مولائی هشجین، نصرالله بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 105-124]
 • مولائی هشجین، نصرالله بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر افزایش جمعیت طی سالهای 95-1380 ه.ش (مطالعه موردی:شهرستان رشت ، استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 197-211]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 451-465]
 • مولائی هشجین، نصرالله نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لاهیجان) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 413-430]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیل اثرات سیاست‌های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رامسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولائی هشجین، نصراله مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • مولایی، مریم تحلیل پیکره بندی گذر بافت های تاریخی شهرها با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: محله شعربافان لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولایی هشجین، نصرالله تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 131-144]
 • مولایی هشجین، نصرالله بررسی اثرات اجتماعی هدفمند کردن یارانه‌ها در پایداری روستاهای جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 157-171]
 • مولایی هشجین، نصرالله تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومن پور آکردی، سکینه تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 427-444]
 • مومن پور آکردی، سکینه تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 191-174]
 • میثاق، نوردالدین تاثیر الگوهای فضای سبز شهر ی بر توزیع فضایی آلاینده‌های آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میثمی، سعید تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 224-206]
 • میرباقری هیر، میرناصر تحلیل وارزیابی توسعه منطقه ای ازمنظر ثبات و همگرایی در بین کشورهای منتخب (رهیافت پانل دیتا) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 49-61]
 • میرباقری هیر، میرناصر تحلیل و ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی برثبات و همگرایی در اقتصاد منطقه ای (رهیافت پانل دیتا) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 25-14]
 • میرحسینی، حامد تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرریاحی، سعید تحلیل تاثیرعوامل طبیعی در اجزاء مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستای کنگ، شهرستان شاندیز استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 185-196]
 • میره ای، محمد تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در ایران (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های نواحی ساحلی شمال کشور) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 79-92]
 • مینایی، حسین شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 63-78]

ن

 • نادری، طاهره بررسی اثرات اجتماعی هدفمند کردن یارانه‌ها در پایداری روستاهای جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 157-171]
 • نادری، محدثه ارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 67-80]
 • ناصرمستوفی، انوشیروان ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 363-281]
 • ناظمی شادباش، نقی تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • نبی زاده بلخکانلو، عادل ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 205-192]
 • نبی زاده بلخکانلو، عادل ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 324-337]
 • نجفی، اسماعیل گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 355-370]
 • نصیری، اسماعیل تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 61-77]
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل تبیین عوامل موثر برارتقا کیفیت بصری منظر خیابان با تا‌کید برابعاد زیبا‌شناسی مطالعه موردی : (حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران ) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 172-184]
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، بیرام بی‌بی تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در ایران (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های نواحی ساحلی شمال کشور) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 79-92]
 • نظم فر، حسین واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل، (مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزیان، مهسا تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-85]
 • نوروزی گوهری، غلامرضا تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 131-144]
 • نویدی، رستا بررسی عوامل مدیریتی موثر در کنترل مصرف سموم شیمیایی در مزارع برنج (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان لنگرود) [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 431-449]

و

 • واعظی، هنگامه بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا) [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 151-162]
 • وحید، آرش بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 88-104]
 • ویسی، زبیده ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 99-84]
 • ویشکائی، محمدعلی تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت) [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاشم پور، رقیه واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی لمردی، سیدمناف بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری بهشهر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 129-141]
 • هدایت، سید مهدی آشکارسازی و شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر جدید پردیس با سنجه‌های سیمای سرزمین تا سال 2040 [(مقالات آماده انتشار)]
 • هرائینی، مصطفی تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-85]
 • هوشیار، حسن تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 90-101]

ی

 • یاری حصار، ارسطو ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 99-84]
 • یحیی زاده، مسعود بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدانی، حمید تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدانی، محمدحسن بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 72-88]
 • یزدانی، محمدحسن شناسایی مسیر برای ایجاد پیاده راه در سرعین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-99]
 • یزدانی، محمدحسن شناسایی مهمترین مخاطرات طبیعی تأثیر‌گذار بر آسیب‌پذیری شهری نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 283-296]
 • یغفوری، حسین ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-84]
 • یوسفی، علی مکان‌یابی بهینه مناطق مستعد اکوتوریسم روستایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: منطقه سیستان( [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • یوسفی، علی تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی طالقانی، علی جایگاه توانمند‌سازی روستایی در توسعه اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان درام شهرستان طارم) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 107-120]
 • یونسی، ریحانه تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [(مقالات آماده انتشار)]