دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی راهبردی زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی اکبر عنابستانی؛ لیدا علیزاده


2. بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

امید رحمانی؛ محمد سلطانی؛ یوسف قادرپور


3. بررسی سطوح پایداری گردشگری درروستاهای هدف گردشگری شهرستان میامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سعید کامیابی


4. سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری


6. روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

علی اکبر تقیلو؛ علی رضا موقری؛ نگین بابائی


7. بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

سمیه عمادالدین؛ نسرین شیدایی مجد


8. ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

حمید رضا رخشانی نسب؛ سید علی حسینی


9. تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

شهرام امیرانتخابی؛ سید علی حسینی؛ سعید میثمی


10. تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان


11. تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سهیلا ملک پور هشجین؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین


مقالات مروری

12. مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سارا الله قلی پور؛ عباس رجائی


مقاله پژوهشی

13. تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته


14. بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


15. بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

داریوش اردلان؛ مرضیه ابراهیمی پور؛ آرش وحید


16. انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

مظهر احمدی؛ محمد سلیمانی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی


17. بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


18. تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

منا فخرقاضی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


19. سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مریم قاسمی؛ اسماعیل شکوری فرد


20. تحلیل هیدرولوژیکی مدلWMS-HEC-1 بر مخاطره زیست‌محیطی سیلاب در محیط‌های سکونتگاهی( رودخانه گدار‌خوش ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

نفیسه اشتری؛ عارفه شعبانی عراقی؛ مهران مقصودی


21. احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مهرداد رمضانی پور


22. بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


23. تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان


24. اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

اکبر افشارنیا؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج


25. ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


26. ارزیابی تأثیر طرح‏های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مصطفی شاهینی فر


27. ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

راما قلمبر دزفولی؛ انوشیروان ناصرمستوفی


28. تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید آسایش


29. تحلیل شاخص‌های پایداری فضای شهری در کلانشهر تهران با رویکرد عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

ایوب بدراق نژاد


30. تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


31. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


32. الگوی سیاست گذاری یکپارچه شهری و نقش آن در بازآفرینی بافت های ناکارامد: مورد پژوهی: شهر خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

مریم بیرانوندزاده؛ اسماعیل نجفی؛ مصطفی شاهینی فر


33. تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی نمونه مورد مطالعه: شهر تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

بهزاد behzad؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ شهرام امیرانتخابی؛ صدیقه حسنی مهر


34. بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

احترام یاری؛ آئیژ عزمی؛ سمیه امیری پریان