دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

اکبر افشارنیا؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج


ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانونهای جرم زا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

JGET-2010-1196(R2)

محمد اسکندری؛ فرحناز افشین


ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید آسایش


واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل، (مطالعه موردی: کلانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

بهنام رحیمی؛ محمد تقی معصومی؛ حسین نظم فر


تحلیل پیکره بندی گذر بافت های تاریخی شهرها با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: محله شعربافان لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان


تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر


رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

JGET-2102-1253(R1)

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

سمیه رشیدیان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ نادر زالی


تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


تاثیر الگوهای فضای سبز شهر ی بر توزیع فضایی آلاینده‌های آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1400

عادل مردانه؛ عارف قادری؛ نوردالدین میثاق


ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تأکید بر مولفه‌های رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد 2 شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1400

علی صمدی؛ علی مصیب زاده؛ امیر ضیاء‌صابونچی


تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

زهرا فروتن؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قریشی


تحلیل شاخص‌های پایداری فضای شهری در کلانشهر تهران با رویکرد عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

ایوب بدراق نژاد؛ میلاد زند سلیمی


تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

روح انگیز آسایش طلب؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ محمد رضا افشاری آزاد


ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


تحلیل راهبردهای مطلوب دستیابی به توسعه پایدار روستایی با تکیه بر گردشگری تجاری (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

مهدی معصومی؛ غریب فاضل نیا؛ امید علی خوارزمی


توزیع فضای کار آفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

فهیمه زحمتکش؛ تیمور آمار


تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

افشین عسکری زادماسوله؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی گورابی


تحلیل اثرات سیاست‌های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

محمد کاظم حلاجی ثانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

سمیرا سمواتی؛ حسین بحرینی؛ غلامحسین حسینی نیا


بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

رسول قربانی؛ علی اسکوئی ارس؛ حسین طهماسبی مقدم


تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

فرشته ابراهیمی؛ جمشید عینالی


تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

حسین مجتبی زاده؛ علی اصغر رضوانی؛ خسین علزاده


تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ ریحانه یونسی؛ فرشته فخار تازه یزدی


بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی


طراحی برنامه راهبردی توسعه مناطق شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (تکنیک آیدا)(نمونه موردی: منطقه 4 شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

سمیرا شاهین؛ ملیکا سادات موسوی


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

JGET-2101-1238(R1)

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


آشکارسازی و شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر جدید پردیس با سنجه‌های سیمای سرزمین تا سال 2040

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

سید مهدی هدایت؛ زهره داودپور؛ کیانوش ذاکرحقیقی


بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

انوش مهربان؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان


تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

سپیده آشفته پور لیلاکوهی؛ محمد باسط قریشی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ تیمور آمار


بررسی تأثیرات اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر مناطق پیرامونی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی قرچک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

افشین متقی؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر


نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

محمد رضا رضوانی؛ سید محمد موسوی پارسایی؛ سارا سوخته زاری


تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

JGET-2103-1266

اسماعیل قادری؛ محمود ضیائی؛ مقصود امیری؛ محمد علیزاده


ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

رامین حاجی امیری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ تیمور آمار


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


تحلیل اثربخشی تسهیلات مقاوم‌سازی در توسعه مسکن روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

زهرا علیجانی


بررسی اشتغال‌زایی تقاضا محور و توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان‏های شیراز، بوشهر، چابهار و رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

علی شجاعی فرد؛ علی شکور؛ سمانه تیموری


کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

آی تک داوری؛ محسن رنجبر؛ علی توکلان


تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

محمدعلی ویشکائی؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ محمدباسط قرشی میناباد


بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت فسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

سمیه عمادالدین؛ مسعود محمد قاسمی؛ دانیال قریشی


تبیین جایگاه ICT روستایی در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تأکید بر سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک و اماکن کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

سعید تقی پور؛ علیرضا استعلاجی


واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی


عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت شهری هوشمند ( مطالعه موردی : شهر شیراز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

مرضیه موغلی


پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

فرشته عبادالهیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

محمد کریم معتمد؛ حمد کاوسی کلاشمی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

صالح پویان؛ علی توکلان؛ بهمن کارگر


واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

رقیه هاشم پور؛ عبد الله عبداللهی؛ قدیر فیروزنیا


تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

مهدی خداداد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ میرنجف موسوی؛ حسن آهار


بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

علی شاطرزاده؛ سید محمد رضا خطیبی؛ مسعود الهی


توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

آزیتا رجبی؛ سمانه تیموری؛ سجاد تابع بردبار


بررسی مؤلفه‌های کالبدی پایداری ‌اجتماعی در فضاهای مسکونی و تبیین راهکارهای طراحی با تاکید بر پیاده‌مداری(نمونه: مجتمع لاکانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

امیررضا کریمی آذری؛ شروین کیاسی


ارزیابی تأثیر اختلاط کاربری اراضی شهری بر مصرف انرژی با تأکید بر حمل و نقل (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی


کاربرد GIS در زمینه تحلیل رابطه بین ازدحام شهری (توزیع ناهمگونی جمعیت) وپیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

برهان ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم


پهنه‌بندی سیلاب حوضه ابر شهرستان شاهرود به ‌منظور کاهش ریسک با استفاده از مدل HEC-RAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

سمیه عمادالدین؛ حلیمه احمدی؛ صالح آرخی


مقالات مروری

تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا (مورد مطالعه : استان تهران، شهرستان شهریار، دهستان قائم آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان رضایتمندی زنان سرپرست خانوار از محیط ‏های مسکونی در سکونتگاه ‏های غیررسمی ( مطالعة موردی: محلة اسلام‏ آباد زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

علی اسکوئی ارس؛ فریدون بابایی اقدم


شناسایی و تحلیل مؤلفه های کلیدی مؤثر بر تحقق عدالت فضایی از منظر شهرهای خلاق (مطالعه موردی: شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

بابک نادری؛ علی پناهی؛ ایرج تیموری؛ رضا ولیزاده


تبیین چالش های اجرای الگوی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهرها (نمونه موردی شهر اندیشه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

حسن حسینی امینی؛ آزیتا رجبی؛ اردوان بهزاد


بررسی اثرات مولفه های تاب آوری شهری در پدافند غیر عامل(مطالعه موردی:شهر سیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

سمیه محمدی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


بررسی عملکرد زنان روستایی در تولید محصول سالم (مطالعه موردی شهرستان های شفت و صومعه سرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

پریسا محمدپور؛ محمد عفتی


فرا تحلیل مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده بافت فرسوده شهری درایران نمونه موردی( مقالات منتشرشده سال‌های 1392تا 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

اسماعیل دویران


شناسایی موانع توسعه کسب و کارهای روستایی با رویکرد ماندگاری ساکنین ( مورد مطالعه : روستاهای مرزی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

نبی امیدی


شناسایی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری براساس تفاوت های جنسیتی در شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

وحید بیگدلی راد


ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اکوتوریسم منطقه شمال غرب کشور در جهت توسعه فعالیت‌های گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

علی حنفی؛ مصطفی رادسر؛ حجت اله پاشاپور


اولویت بندی شهرستان ها و تحلیل مکان یابی احداث فرودگاه در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

روح اله باقری؛ حامد پورعباس؛ مجید سبزه پرور