موضوعات = مهندسی جغرافیا و جغرافیای طبیعی
تعداد مقالات: 6
1. احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مهرداد رمضانی پور


2. نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


3. تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


4. تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


6. معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 116-100

JGET-2002-1153(R1)

هدی قاسمیه؛ مریم آذین مهر؛ عبدالرضا بهره مند