کلیدواژه‌ها = مترو
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-85

مهسا نوروزیان؛ مصطفی هرائینی؛ علی تقی پور