کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 99-109

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ وحید رودگرصفاری


تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 90-101

حسن هوشیار؛ بایزید شریفی