کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 5
1. گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 355-370

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اسماعیل نجفی؛ سعیده رشیدی


3. تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-133

مجید شفایی؛ پرویز رضائی


5. عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-147

مریم بیرانوندزاده؛ سمانه سارانی؛ فرزاد کرمی؛ مهدی خداداد