کلیدواژه‌ها = اقتصاد
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 355-370

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اسماعیل نجفی؛ سعیده رشیدی