کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
عوامل توسعه نیافتگی نواحی مرزی، مطالعه موردی شهرستان های مرزی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ آئیژ عزمی؛ سیروس فهمیمی


تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی