کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

آزیتا رجبی؛ سمانه تیموری؛ سجاد تابع بردبار


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی