کلیدواژه‌ها = SWOT
تعداد مقالات: 2
1. گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 355-370

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اسماعیل نجفی؛ سعیده رشیدی


2. امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-130

محبوب بابایی؛ رضا مجرب قوشچی؛ مرتضی بصیری توچایی