کلیدواژه‌ها = GIS
کاربرد GIS در زمینه تحلیل رابطه بین ازدحام شهری (توزیع ناهمگونی جمعیت) وپیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

برهان ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم


پهنه‌بندی سیلاب حوضه ابر شهرستان شاهرود به ‌منظور کاهش ریسک با استفاده از مدل HEC-RAC

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402

سمیه عمادالدین؛ حلیمه احمدی؛ صالح آرخی


ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم

دوره 6، شماره 3، آذر 1401

سمیه رشیدیان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ نادر زالی


تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 427-444

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 191-174

JGET-1901-1069(R3)

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی