کلیدواژه‌ها = "مدل سلسله مراتبی FAHP"
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-113

محسن شایان؛ جواد بذرافشان؛ ابراهیم رضایی


شماره‌های پیشین نشریه