کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-71

شهرام امیرانتخابی؛ فرهاد جوان؛ حسن حسنی مقدم