کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

محمد رضا رضوانی؛ سید محمد موسوی پارسایی؛ سارا سوخته زاری


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 212-225

JGET-2010-1200

محمد باقر باقر زاده؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری؛ حسین اصغری


تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 47-58

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی


عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 137-147

مریم بیرانوندزاده؛ سمانه سارانی؛ فرزاد کرمی؛ مهدی خداداد