کلیدواژه‌ها = سنجش از دور (RS)
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 99-109

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ وحید رودگرصفاری