کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

علی اکبر تقیلو؛ احمد آفتاب؛ حمیده کلب خانی


4. واکاوی فضایی جرم در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص های سرقت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-105

علی شمس الدینی؛ داود جمینی