نویسنده = پاکزاد آزادخانی
بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول

دوره 6، شماره 3، آذر 1401

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ روح الله دوائی


تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

دوره 4، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 242-258

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ نسرین چشمه چاهی فرد