نویسنده = پاکزاد آزادخانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 242-258

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ نسرین چشمه چاهی فرد