نویسنده = علی اکبر عنابستانی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی راهبردی زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی اکبر عنابستانی؛ لیدا علیزاده


2. ارزیابی استراتژیک زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 391-403

علی اکبر عنابستانی؛ لیدا علیزاده


3. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی