نویسنده = نصرالله مولائی هشجین
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سهیلا ملک پور هشجین؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین


2. تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

منا فخرقاضی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


4. تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


5. بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


6. مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری